Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

Abans d'implantar una nova titulació, la proposta de pla d'estudis s'ha de sotmetre a una avaluació prèvia, la verificació o acreditació inicial, que duen a terme les agències de qualitat. L'objectiu d'aquesta és garantir que l'ensenyament s'ha planificat d'acord amb els requeriments legals i els estàndards de qualitat establerts.

El treball de la URV per a establir un mapa de titulacions de grau i màster, ha culminat a la Facultat d'Enologia amb la verificació dels següents ensenyaments:

Grau en Biotecnologia

Memòria de verificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols
Publicació del pla d'estudis al BOE
Coneix la qualitat
Informes d'avaluació externa

Grau en Enologia

Memòria de verificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols
Publicació del pla d'estudis al BOE
Coneix la qualitat
Informes d'avaluació externa

Màster en Begudes Fermentades

Memòria de verificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols
Publicació del pla d'estudis al BOE
Coneix la qualitat
Informes d'avaluació externa

Màster Internacional en Innovació en Enoturisme

Memòria de verificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols
Publicació del pla d'estudis al BOE
Coneix la qualitat
Informe d'avaluació externa