Universitat Rovira i Virgili

Doble Grau d'Enginyeria informàtica i Biotecnologia

ALTRES ENSENYAMENTS

L'objectiu del doble grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia és formar professionals que siguin capaços d'analitzar, dissenyar i implementar solucions informàtiques als problemes que plantegen els processos biotecnològics.

  • > L’objectiu principal del doble grau és desenvolupar nous processos industrials utilitzant éssers vius