Universitat Rovira i Virgili

Els nostres partners

Durant l'any 1984 un col·lectiu de professionals dedicats al món del vi, amb la vocació de defensar els interessos comuns, van decidir formar l'Associació Catalana d'Enòlegs (ACE). Actualment el nombre d'associats a l'ACE és de quasi 400 i s'agrupen en aquest col·lectiu professionals de distinta formació bàsica però especialitzats en Enologia.

Els fins primordials de l'associació són els d'obtenir el reconeixement legal de l'activitat dels enòlegs, la seva protecció jurídica i qualsevol altra acció que pugui millorar el seu funcionament com a col·lectiu professional.

Pujar

La International Viticulture and Enology Society (IVES) és una associació acadèmica dedicada a la viticultura i l'enologia. Fundada el 2017 per un grup d'universitats i instituts d'investigació capdavanters, pretén que els resultats de la investigació científica en aquest camp estiguin a disposició lliure d'investigadors i professionals. Són una organització sense ànim de lucre gestionada pels seus membres institucionals. Creuen que els resultats de la investigació científica haurien d'estar a l'abast dels investigadors (sectors públics i privats) i del públic en general. Per fer-ho possible, publiquen les seves revistes en plataformes de publicació en línia gratuïtes independents de les editorials privades. Ens compten amb 23 grans actors de molts països productors de vi.

Pujar

El diari OENO One, vine and wine és una revista d'accés obert que pertany a la International Viticulture and Enology Society (IVES).

És una revista d'investigació revisada per iguals, entre les millors del camp, i compta amb un consell editorial excepcional d'editors molt respectats i editors associats, que abasta una àmplia gamma d'àrees en viticultura i enologia. L’estructura de publicació d'accés obert permet la màxima visibilitat dels treballs publicats, ja que no hi ha cap quota de subscripció per accedir als articles. Els autors conserven drets d'autor i són lliures de publicar els papers acceptats en llocs web personals o institucionals, o de difondre'ls de qualsevol altra manera, immediatament després de l'acceptació.

Pujar

La xarxa va néixer al 2010 a partir del desig de desenvolupar i estendre l'àmbit enològic i vitícola amb acadèmics, centres de recerca i socis industrials a nivell internacional. Està coordinat per la Universitat de Bordeus - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (França), i és la primera i única xarxa internacional en enologia i viticultura.

Oenoviti International es dedica a la educació i l'excel·lència en recerca. Té com a objectiu fomentar l'intercanvi de coneixements al món del vi. Promou la sinergia mitjançant una intensa col·laboració. per tant aquest enfocament innovador es basa en la mobilitat i l'intercanvi d'experiència multidisciplinaria. La xarxa proporciona als seus membres un alt nivell de visibilitat en el panorama internacional, permetent-los aprofitar al màxim les seves oportunitats en quant a projectes conjunts de formació / recerca.

Pujar

The Wine Business School (WineBS) neix amb la finalitat de contribuir a la competitivitat global del sector vitivinícola mitjançant una formació especialitzada i transversal d'alt nivell, avançada i innovadora en l'àrea de la gestió empresarial, i altres àmbits vinculats al sector, que permeti a les empreses, organitzacions i professionals d'aquest sector avançar de forma oberta i progressiva en la consecució dels seus reptes, amb visió de futur i vocació internacional.

La WineBS s'ha projectat amb el repte de ser un centre de formació de referència mundial per als professionals del sector, principalment en les àrees de gestió i direcció, i en la generació i transferència de coneixement, gràcies a la seva vinculació amb tot el teixit empresarial relacionat i relacionable amb ell mateix.

Pujar