Universitat Rovira i Virgili

Què t'oferim?

  • > ENOLOGIA

  • Les instal·lacions d'aprenentatge són úniques a l'Estat. Posem al teu abast laboratoris, sales de tast, una finca amb vinyes i un celler propi

  • > BIOTECNOLOGIA

  • Tenim acords amb una àmplia xarxa d'empreses, hospitals i centres de recerca, com el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, de l'EURECAT

1. Innovació constant

A la Facultat d'Enologia tenim un ferm compromís amb la Qualitat, i per això apliquem programes d'innovació i millora contínua. D'aquesta manera garantim que la Docència i la Recerca s'adequa al que demanda la societat i anticipem futures necessitats.


2. Projecció internacional

La Facultat d'Enologia és al cor d'una de les regions vitivinícoles més importants del sud d'Europa, seu al mateix temps de multinacionals capdavanteres en farmàcia i alimentació. La URV, de fet, aposta per la generació de coneixement en aquest àmbit amb visió internacional.


3. Inserció professional

L'enfocament de la Docència és eminentment pràctic. La Facultat col·labora i compta amb el suport de diferents clústers empresarials i empreses del sector agroalimentari, fet que possibilitat la realització de pràctiques i la inserció professional.

  • "Junts arribarem lluny" 

    La Biotecnologia i l'Enologia són ciències essencials a la vida. A la URV fem avançar el coneixement en aquests àmbits, i ho fem despertant en els professionals del futur totes les competències necessàries.
  • La societat demana professionals ben preparats, però també amb capacitat per reflexionar, esperit crític i constructiu. I en això els estudiants tenen l'equip de docent de la facultat al seu costat. Volem judar-los a orientar la carrera acadèmica, a complir les seves expectatives i enfocar el futur professional. Junts volem arribar més lluny.
  • Manuel Suárez Recio
  • Degà de la Facultat d'Enologia