Universitat Rovira i Virgili

Enologia-Enginy. C. Agronòmiques

ALTRES ENSENYAMENTS

Simultaneïtat d'estudis Grau en enginyeria en Ciències agronòmiques (EEABB-UPC) i Grau en enologia (FE-URV)

Que és?

Aquests estudis són com un doble grau però en el que no hi ha una reserva formal de places d'entrada, degut a que el itinerari docent consisteix en tres anys a la UPC i dos anys i mig a la URV totalment separats. Així, gracies a l'acord entre aquestes dues universitats, qualsevol estudiant d'Enginyeria en Ciències Agronòmiques pot sol·licitar acollir-se a les convalidacions corresponents per fer aquest itinerari acadèmic en 5 cursos i mig. Hi ha un límit de places anuals de 15 estudiants.

Quin és el objectiu?

En el context actual vitivinícola, la importància de la part més agronòmica pren cada vegada més importància, pel que un enòleg reforçat amb més coneixements de camp és un perfil amb demanda per les empreses. A la vegada una especialització dels graduats en ciències agronòmiques en enologia és un complement molt interessant cara a la incorporació al mercat laboral.

On demano informació?

Contacteu-nos a: deganat.enologia@urv.cat

Taules de simultaneïtat d'estudis

A partir del curs 2020-21, el Grau d'Enologia (URV) i el Grau de Ciències Agronòmiques de l'ESAB (UPC) es poden cursar en format de Simultaneïtat. Es tracta d'un doble grau cursat de forma seqüencial, els tres primers cursos s'imparteixen a l'ESAB i els dos últims a la URV. La formula de simultaneïtat facilita cursar dos graus que s'ofereixen en Universitats diferents i en llocs geogràfics diferents en un sol itinerari formatiu.

Aquesta modalitat permet convalidar 84 crèdits entre els dos ensenyaments, la qual cosa permet acabar els dos graus en 11 quadrimestres (5 cursos i mig). També es pot fer l'itinerari invers.

La simultaneïtat dels dos graus permet combinar l'aprenentatge en dos camps complementaris, aprofitar les competències adquirides de les ciències agronòmiques en l'àmbit agrícola i aplicar-los al cultiu de la vinya i el treball de camp en l'àmbit enològic. Al mateix temps el grau d'enologia habilita a l'exercici de la professió d'enòleg en totes les seves vessants, vinyar, celler, empresarial i de màrqueting.

Itinerari 1

 

 Grau Ciències Agronòmiques  (ESAB, UPC)

ECTS

 Grau ENOLOGIA (URV)

ECTS

1ºCURS   

       

1er QD

Biologia general

  6

   

Dibuix

  6

   

Física I

  6

   

Matamàtiques

  6

   

Química I

  6

   

2on QD

Biologia vegetal

  6

   

Ciencies de la terra

  6

   

Fisica II

  6

   

Matemàtiques II

  6

   

Química II

  6

   

2º CURS

       

3er QD

Estadistica

  6

   

Bases producció vegetal

  6

   

Hidraulica

  6

   

Sistemes de cultiu

  6

   

Sistemes i copmponents energetics

  6

   

Construccions i calculs d'estructures

  6

   

4rt QD

Analisis de mercats i valoració agraria

  6

   

Producció animal

  6

   

Agricultural mechanisation

  6

   

Geomatica

  6

   

Genetica i millora vegetal

  6

   

Tractament i utilització de residuus i aigues

  6

   

3º CURS

       

5è QD

Tecnologia hortofruticola

6

   

Protecció de cultius

6

   

Història i Composició del paisatge

6

   

Economia i gestio d'empreses

6

   

Implantació i gestió Espais Verds

6

   

Postcollita i logística

6

   

6è QD

Producció hortofruticola

6

   

Tecnologia reg i drenatge

6

   

Estudis ambientals

6

   

Multiplicació i Viverisme

6

   

Projectes del paisatge

6

   

Taller de projectes

6

   

4º CURS

       

7è QD

   

Microbiologia i Bioquímica Enològiques I

6

   

Química Enològica

6

   

Anàlisis química enologica I

3

   

Enologia general I

6

   

Ampelologia

3

   

Analisis sensorial I

3

   

Anàlisis instrumental enològic

3

8è QD

   

Microbiologia i bioquímica enologiques II

6

   

Anàlisis quimica enològica II

6

   

Viticultura I

6

   

Analisis sensorial II

3

   

Normativa i legislació vitivinícola

3

   

Enginyeria Enològica

6

   

Operacions basiques

3

   

Elaboració de vins escumosos

3

5º CURS

       

9è QD

   

Viticultura II

6

   

Subproductes vitivinicoles

3

   

Cultura vitivinicola

6

   

Enologia General II

9

   

Analisis sensorial III

3

   

Criança i envelliment

6

10è QD

   

Anàlisis sensorial IV

3

   

Gestió de la qualitat i la seguretat en la industria vitivinícola

3

ANUAL

TFG

18

TFG

15

6è CURS

   

Practiques externes

15

 

Total ECTS

240

Total ECTS

240

Itinerari 2

 

Grau ENOLOGIA (URV)

ECTS

Grau Ciències Agronòmiques (ESAB, UPC)

ECTS

1r CURS        

1er QD

Fonaments Biologia

6

   

Matemàtiques

6

   

Física

6

   

Química I

6

   

Estadística

6

   

2on QD

Fisiologia Vegetal i Pràctiques Biologia

6

   

Biologia cel.lular i Genètica

6

   

Microbiologia General

6

   

Química II

6

   

Bioquímica

6

   
2n CURS           

3er QD

Microbiologia i Bioquimica enologiques I

6

   

Edafologia i climatologia viticoles

6

   

Quimica enològiques

6

   

Enologia General I

6

   

Anàlisis Sensorial I

3

   

Ampelologia

3

   

Anàlisis Química Enològica II

3

   

4rt QD

Microbiologia i Bioquimica enologiques II

6

   

Economia i màrqueting

6

   

Operacions bàsiques

6

   

Anàlisis Química Enològica II

6

   

Anàlisis Sensorial II

3

   

Viticultura I

6

   
3r CURS        

5è QD

Enologia General II

9

   

Cultura vitivinicola

6

   

Viticultura II

6

   

Anàlisis instrumental

3

   

Anàlisis Sensorial III

3

   

Subproductes vitivinicoles

3

   

6è QD

Vins escumosos i gasificats

3

   

Normativa i legislació

3

   

Gestió mediambiental

3

   

Anàlisis sensorial IV

3

   

Enginyeria Enològica

6

   

Criança i Envelliment

6

   
4t CURS        

7è QD

   

Dibuix

6

   

Hidràulica

6

   

Ciencies de la Terra

6

   

Tecnologia hortofruticola

6

   

Implantació i gestió Espais Verds

6

8è QD

   

Fisica II

6

   

Matemàtiques II

6

   

Analisis de mercats i valoració agraria

6

   

Producció animal

6

   

Agricultural mechanisation

6

   

Geomàtica

6

   

Protecció de cultius

6

5è CURS        
     

Construccions i calculs d'estructures

6

     

Sistemes i copmponents energetics

6

9è QD

   

Postcollita i logística

6

     

Historia i composició del paisatge

6

     

Producció hortofruticola

6

     

Tecnologia reg i drenatge

6

     

Estudis ambientals

6

10è QD

   

Multiplicació i Viverisme

6

     

Tractament i utilització de residuus i aigues

6

     

Projectes del paisatge

6

6è CURS        

Anual

TFG

15

   

11è QD

PE

15

   

12è QD

   

TFG

18

     

Taller de projectes

6

 

Total ECTS

243

Total ECTS

237

Convalidacions

 

Grau Ciències Agronòmiques

(ESAB, UPC)

ECTS

Grau ENOLOGIA (URV)

ECTS

1r CURS        

1er QD

Biologia general

6

Fonaments de biologia

6

 

Física I

6

Física

6

 

Matamàtiques

6

Matemàtiques

6

 

Química I

6

Química I

6

2on QD

Biologia vegetal

6

Bioquímica

6

 

Ciencies de la terra

6

Edafologia i climatologia viticola

3

 

Química II

6

Química II

6

2n CURS        

3er QD

Estadistica

6

Estadistica

6

 

Bases producció vegetal

6

Microbiologia general

6

 

Sistemes de cultiu

6

Biologia vegetal practiques biologia

6

 

Genetica i millora vegetal

6

Biologia cel.lular i genètica

6

 

Tractament i utilització de residuus i aigues

6

Gestio mediambiental de la industria enològica

3

3r CURS        

5è QD

Protecció de cultius

6

Patologia vitícola

3

 

Economia i gestio d'empreses

6

Economia i marqueting vitivinícola

6

 

ECTS

84

ECTS

75