Universitat Rovira i Virgili

Informació per a estudiants


 SERVEIS URV

   CURSOS D'IDIOMES

   BORSA D'HABITATGE

   CENTRE DE RECURSOS PER       A L'APRENENTATGE I LA             INVESTIGACIÓ (CRAI)

   ACTIVITATS ESPORTIVES,           CULTURALS I SOLIDÀRIES

   UNITAT D'ATENCIÓ                     PSICOLÒGICA

EXPERIÈNCIA

GESTIÓ ACADÈMICA

Sol·licitud del Títol de Grau:

  1. Consulta si estàs en condicions de sol·licitar el títol
  2. Sol·licita el títol
  3. Demana cita prèvia

MARC NORMATIU


  • > Localitza els professors

    Tot el personal que imparteix classes disposa d’unes hores específiques d’atenció als alumnes al seu despatx. Aquests horaris els fan públics els departaments, i normalment estan exposats a la porta dels despatxos corresponents. Fes servir el Directori per localitzar-los.

 > Justificant d'assistència a exàmens

 > Reserva una aula