Universitat Rovira i Virgili

Doble Grau en Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

La biotecnologia és el conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l'enginyeria per aconseguir l'aplicació d'organismes, cèl·lules i biomolècules a la producció de béns i serveis. La bioquímica estudia la vida a escala molecular. La bioquímica moderna, juntament amb la biologia molecular, són claus per als avenços continus que es produeixen en el coneixement del funcionament molecular dels éssers vius i s'han convertit en un dels principals exponents del que es coneix com economia basada en el coneixement.