Universitat Rovira i Virgili

Activitats dirigides a estudiants de secundària

Contacte

La Facultat d'Enologia obre portes als estudiants en les fases de formació secundària. L'objectiu és divulgar la ciència i despertar vocacions per la recerca.

Xerrades divulgatives

Les xerrades divulgatives desenvolupen temes d'interès científic relacionats amb l'enologia i la bioquímica.

Els continguts s'adapten al nivell d'estudiants que cursen entre 3er i 4art d'ESO i Batxillerat.

Les xerrades es realitzen habitualment al centre de secundària.

Realització de pràctiques demostratives a la Facultat d'Enologia


Visites a la Facultat d'Enologia de grups reduïts d'alumnes (uns 15-20 com a màxim) per conèixer la Facultat en un dia de treball normal.

Hi ha la possibilitat d'organitzar alguna pràctica demostrativa en els laboratoris de la Facultat per prendre contacte amb la recerca.

Programa FEM RECERCA


Aquesta activitat està adreçada a despertar vocacions, a incentivar l'interès per la recerca i la seva aplicació, així com pels estudis universitaris que la fan possible i afavorir la visibilitat del seu valor entre els joves. L'objectiu és que aquests preguin consciència de la viabilitat i importància de la investigació científica, i de les múltiples aplicacions que el coneixement ofert per un títol genera en aquest àmbit. 

Col·laboració en el plantejament dels Treballs de Recerca

La Facultat ofereix col·laboració a l'hora de plantejar els Treballs de Recerca en enologia i biotecnoloia (bibliografia, resolució d'algun problema experimental puntual, assessorament en el plantejament d'objectius...)

Participació fòrum TRICS

El Fòrum de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi està organitzat pel Departament d'Educació amb el patrocini de l'Associació empresarial Química de Tarragona (AEQT) per tal de contribuir en el procés de formació dels joves. La Facultat d'Enologia participa amb la realització de tallers dirigits als estudiants d'ensenyament secundari durant els dies del fòrum.

Cursos EstiURV

Durant el mes de juliol, Facultat organitza una sèrie d'activitats en Enologia i Biotecnologia  dirigides a alumnes de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat amb l'objectiu de fomentar les vocacions científiques. Cadascun dels dies s'organitza una activitat que consta d'una part teòrica (impartida per un professor d'Universitat) i una part pràctica que realitzen els estudiants a un laboratori.