Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques Externes en Empreses i Institucions d'Espanya

Pràctiques externes en empreses i institucions de l’Estat Espanyol

►Procediment per iniciar estada en empreses

Per fer una estada en pràctiques és necessari prèviament l'existència d'un conveni marc entre la URV i l'empresa on l'estudiant vol fer pràctiques.

A continuació podeu trobar una llista de les empreses i institucions on ja existeix un conveni marc amb la URV i on podeu trobar la data i el codi d'aquest, que són les dades que necessiteu per tal d'omplir el conveni de cooperació educativa.

►Llista d'empreses i institucions amb conveni

(IMPORTANT: la tramitació del conveni s'ha d'iniciar amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de les pràctiques).

Si l'empresa o institució que voleu fer una estada de pràctiques NO consta al llistat:

1. L'estudiant ha de fer una sol·licitud emplenant un formulari.

2. Un cop rebuda la sol·licitud, des de l'Oficina de suport al deganat se li enviarà a l'estudiant les següents dades que cal omplir al conveni de cooperació educativa: codi del conveni i data del conveni marc, que s'ha signat entre la URV i l'empresa on l'estudiant vol fer l'estada en pràctiques (apartats marcats en groc al conveni). S'ha de tenir en compte que aquest tràmit pot trigar com a màxim un mes.

3. Amb les dades rebudes, l'estudiant ha d'omplir per triplicat el conveni de cooperació educativa i presentar-ho a l'Oficina de suport al deganat. No s'admetran còpies escanejades.

►Models de conveni de cooperació educativa

Del següent llistat us podeu descarregar el model de conveni necessari per realitzar les pràctiques en empresa, disponible en dos idiomes: català i castellà.

Cal tenir present que per omplir-lo ho feu digitalment i que constin totes les dades.

Ensenyament Idioma Arxiu Descarregar
Grau d'Enologia (2009) Català Model Conveni

Castellà Modelo Convenio

Grau d'Enologia (2014) Català Model Conveni

Castellà Modelo Convenio

Grau de Biotecnologia (*) Català Model Conveni

Castellà Modelo Convenio

Doble Grau d’Enginyeria Informàtica i 
de Biotecnologia

Català Model Conveni
Castellà Modelo Convenio

Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica
i Biologia Molecular

                  

Gestió des de la Facultat de Química

Màster en Begudes Fermentades Català Model Conveni

Castellà Modelo Convenio

Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme Català Model Conveni

Castellà Modelo Convenio

Pròrroga Conveni

Català

Castellà

Annex Conveni Català

Castellà

Confidentiality Agreement English Bachelor's Thesis
Master's Thesis


(*) Per realitzar les pràctiques a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili s'ha d'omplir un model de conveni específic.


(*) Per realitzar les pràctiques a l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) s'ha d'omplir un model de conveni específic.

IMPORTANT!
Malgrat el caràcter acadèmic de les pràctiques, existeix l'obligació legal de donar d'alta a la Seguretat Social els estudiants que realitzin pràctiques remunerades, ja siguin curriculars o extracurriculars. Cal dir, però, que les pràctiques remunerades CURRICULARS estan bonificades al 100% a partir de l'1 d'agost del 2014, segons estableix el Reial Decreto-ley 8/2014, de 4 de juliol, a la seva disposició addicional 25ª.

En el cas que les pràctiques no siguin remunerades, la cobertura sanitària està garantida per l'assegurança escolar o l'assegurança UniversPlus.

Tota la informació sobre l'alta i cotització a la Seguretat Social dels estudiants que realitzin pràctiques remunerades, així com la informació sobre les altres modalitats d'assegurança, la podeu trobar a la secció d'ASSEGURANCES.