Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques del Grau de Biotecnologia

Documentació necessària

Sol·licitud de l'Entitat Col·laboradora

Fitxa de Seguiment del Tutor Acadèmic

►Fitxa d'avaluació:

    Fitxa d'Avaluació de l'Estudiant

    Fitxa d'Avaluació de l'Empresa

    Transcript of Records for the Practical Stage (english)

    Fiche d'Évaluation de l'Étudiant (française)


Convenis de cooperació educativa

Empreses i institucions de l'Estat espanyol

Estructures i serveis de la URV

Pràctiques a l'estranger


Realització de les pràctiques externes en període d’estiu

Aquells estudiants que tot i no haver-se matriculat durant el curs actual de l'assignatura ''pràctiques externes'', tinguin previst cursar-la durant el període d'estiu, han de presentar una sol·licitud a la secretaria del campus.

Termini de sol·licitud: del 2 al 31 de maig

Sol·licitud de realització de pràctiques externes (abans període de matrícula)