Universitat Rovira i Virgili

Comissions

► Comissió Permanent

Pujar


► Comissió de Qualitat

Pujar

► Comissió Electoral

Pujar

► Comissió Tècnica del Mas dels Frares

Pujar

► Comissió Acadèmica del Màster en Begudes Fermentades

Pujar

► Comissió Acadèmica del Màster Internacional en Innovació en Enoturisme

Pujar

► Consells d'ensenyament

Els consells d'ensenyament assisteixen els coordinadors i coordinadores de grau en l'exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència i una representació dels estudiants, com a mínim d'un representant per curs actiu de cada ensenyament.

Actualment està constituït pels següents consells d'ensenyament:

Pujar