Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

ACTES DE GRADUACIÓ

Comunitat Universitària

GRAU ENOLOGIA:

  • Acte de graduació de la promoció 2016-20 dels Graduats i Graduades en Enologia que tindrà lloc el dia 2 de juliol de 2021 a les 18:00 h a les Bodegues de Muller (Camí de la Pedra Estela, 34, 43205 Reus, Tarragona).
  • Acte de graduació de la promoció  2017-21 dels Graduats i Graduades en Enologia que tindrà lloc el dia 25 de juny de 2021 a les 18:00 h a la Bodega de Mas Perinet (Perinet Estate, s/n ' Ctra. de Poboleda T-702, km 1,6, 43361 La Morera de Montsant, Tarragona)

GRAU BIOTECNOLOGIA:

  • Acte de graduació de la promoció  2016-20 dels Graduats i Graduades en Biotecnologia:

Data: 26 de juny.

Lloc: Campus Catalunya URV

Arran de l'alerta sanitària per COVID-19 aquest acte es planteja en una modalitat híbrida on únicament es realitzarà una part presencial amb la menor quantitat de persones possibles prèviament confirmada presència i la retransmissió via una espai virtual a l'enllaç següent:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1MGY0MGUtY2ZiYi00OTVlLTk2MDQtZGQ1ZjI2YTIyMDNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%229c6b8689-dc7e-4aa9-8ca6-13a8b43fd65f%22%7d

  • Acte de graduació de la promoció  2017-21 dels Graduats i Graduades en Biotecnologia:

Data: 25 de juny.

Lloc: Campus Catalunya URV

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar