Universitat Rovira i Virgili

Eleccions a degà/na de la Facultat d'Enologia

Elecció a degà/na

En data 26 de març de 2021 es convoca l'elecció del degà o degana de la Facultat d'Enologia, entre els membres de la Junta de la Facultat.

Seguidament podeu consultar la documentació relativa a la convocatòria: