Universitat Rovira i Virgili

Seguiment de les titulacions

►Informe d'acreditació

Grau en Biotecnologia

Autoinforme d'acreditació 

Informe d'avaluació externa

Informe de la sol·licitud d'acreditació del Grau de Biotecnologia

Màster en Begudes Fermentades

Autoinforme d'acreditació

Informe d’avaluació externa

Informe de la sol·licitud d’acreditació del Màster en Begudes Fermentades

Grau en Enologia

Autoinforme d’acreditació

Informe d'avaluació externa

Informe de la sol·licitud d'acreditació del Grau en Enologia

►Informes de seguiment ►Indicadors de seguiment. Graus i Màsters
Curs 2019-2020 Grau de Biotecnologia
Grau d'Enologia
Màster en Begudes Fermentades
Màster Internacional en Innovació en Enoturisme

Curs 2018 – 2019 

Grau de Biotecnologia
Grau d’Enologia
Màster en Begudes Fermentades
Màster Internacional en Innovació en Enoturisme
Curs 2017 – 18 Grau de Biotecnologia
Grau d’Enologia
Màster en Begudes Fermentades
Màster Internacional en Innovació en Enoturisme
Curs 2016-17 Grau de Biotecnologia
Grau d'Enologia
Màster Begudes Fermentades
Màster Internacional en Innovació en Enoturisme
Curs 2015-16 Grau de Biotecnologia
Grau d'Enologia
Màster en Begudes Fermentades
Curs 2014-15 Curs 2011-12
Curs 2013-14 Curs 2010-11
Curs 2012-13 Curs 2009-10

►Indicadors de seguiment. Graus i Màsters 


►Informes d’avaluació PAT 

Curs acadèmic
     2014-15
     2013-14
     2012-13