Universitat Rovira i Virgili

Cursos de Formació PAT

Grau en Enologia
Curs Formació/Acció
1r Formació sobre seguretat en els laboratoris
Conèixer el CRAI
Utilització del Moodle
2n Com afrontar el procés de recerca d'ocupació amb eficàcia
Com parlar en públic
3r Aprèn a potenciar el teu CV i a acompanyar-lo d'una carta de presentació
Supera l'entrevista de selecció
Grau en Biotecnologia
Curs Formació/Acció
1r Formació sobre seguretat en els laboratoris
Conèixer el CRAI
Utilització del Moodle
2n Fonts bibliogràfiques i gestor de referències (Mendeley)
Com parlar en públic
3r Aprèn a potenciar el teu CV i a acompanyar-lo d'una carta de presentació
Com aprofitar les pràctiques externes per a trobar un lloc de treball