Universitat Rovira i Virgili

Resolució de la Rectora: Noves Modificacions en les Pràctiques Externes

S'aixeca la suspensió de pràctiques curriculars o extracurriculars, de grau o màster, de títols oficials o propis, que no es puguin desenvolupar de forma virtual en el marc del qual estableixen els convenis de cooperació educativa, exceptuant les pràctiques a les estructures de la URV. Podeu trobar-ne més informació a la Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili.

IMPORTANT

En conseqüència les empreses hauran d'omplir un certificat per garantir la seguretat i salut dels estudiants, s'haura de signar abans de l'incorporació dels estudiants.