Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grups de recerca > Winegar

Facultat d'EnologiaGrups de recerca

Winegar

Solucions amb barriques a l'excessiva durada de la acetificació en la producció tradicional de vinagre

La producció tradicional de vinagre de vi és un procés molt lent. Aquest fet pot ser una seriosa amenaça a la supervivència d'aquest sector. La producció tradicional és generalment duta a terme per petites i mitjanes empreses familiars, les quals tenen el risc de desaparèixer donat l'alt cost de producció, el baix marge de guanys i la competència de productes que, encara que d'una qualitat inferior, són produïts en processos industrials molt més ràpids.

Encara que existeix una forta demanda de consum de vinagre d'alta qualitat, la quantitat anualment produïda és baixa i, com a conseqüència, aquest segueix sent car. A més, el baix nivell de producció anual és en part a conseqüència d'una falta de coneixement entre els productors tradicionals dels processos biotecnològics més bàsics utilitzats durant la producció.

Per a minimitzar els costos resultants dels llargs períodes de acetificació, amb immobilització de producte i materials, i també per a reduir els riscos associats amb aquests processos, proposem disminuir el temps de producció mentre mantenim els estàndards d'alta qualitat. La princial raó per la qual el procés de producció consumeix massa temps és que els bacteris acètics són aerobis obligats i per això l'oxigen deu alimentar contínuament el procés. Fins ara, els temps de producció s'han reduït mitjançant l’aireació forçada, que passa a ser una acetificació submergida, on els bacteris acètics, en lloc de desenvolupar-se a la superfície (“mares”) es desenvolupen al líquid. En cultius submergits la qualitat del producte final és més baixa que la produïda pel mètode tradicional més lent, principalment com a conseqüència d'una considerable pèrdua de compostos volàtils.

L'objectiu del projecte WINEGAR és reduir el temps necessari per a la producció del vinagre tradicional a través d'una aproximació integrada que inclogui investigar els diferents tipus de fustes utilitzats en la producció de barriques, així com la selecció i control de bacteris implicats en la transformació. Moltes de les fustes utilitzades en les barriques per a la producció de vinagre de vi són les mateixes a les utilitzades en la criança del vi, per exemple, fusta de roure. Aquest tipus de fusta permet una transferència d'oxigen molt limitada, tal com interessa per a una maduració i criança del vi negre. El Projecte WINEGAR investigarà l'ús d'altres fustes més poroses. El projecte també investigarà els efectes del grossor de la fusta sobre la difusió de l'oxigen.

Finalment, durant el projecte WINEGAR, es crearà una col·lecció dels microorganismes (bacteris acètics) aïllats durant els processos de acetificació, que seran de gran utilitat en futurs treballs.
 


Informació