Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grups de recerca > Desenvolupament

Facultat d'EnologiaGrups de recerca

Desenvolupament

Treball fet i resultats més rellevants:

Workpackage 1: Construcció de barriques per acetificació i envelliment: Es van assatjar 4 tipus de (acàcia, cirerer, castanyer i roure) amb tres gruixos diferents. Es van desenvolupar 2 prototips de barriques. Resultats: Producció dels dos prototips, que produeixen acetificacions mes ràpides sense merma de qualitat.

Workpackage 2: Producció de vinagres per mètode tradicional i posterior envelliment. La primera tongada es va fer amb cultius mixtes (mares de vinagre de cada vinagreria) amb barriques noves. Tot el procès va ser seguit amb la intervenció d’un centre de recerca. Resultats: Reducció considerable del temps (30-70%) mitjançant l’ús combinat dels prototips i de bacteris seleccionats.

Workpackage 3: Anàlisi microbiològic i selecció de cultius iniciadors. Es van analitzar al llarg del procès i es van seleccionar aquelles soques de bacteris acetics millors per l’acetificació. Resultats: Caracterització Microbiològica del procès d’acetificació i selecció de cultius iniciadors.

Workpackage 4: Caracterització química i sensorial del vinagres produïts. Es van desenvolupar protocols estandaritzats per l’anàlisi de vinagres. Resultats: Caracterització química i sensorial, vàlides per la determinació de les millors condicions per la producció de vinagres. Noves propostes de protocols per l’anàlisi de vinagres.

Workpackage 5: Producció de vinagres submergits. Identificació molecular i morfològica dels bacteris acètics. Resultats: Producció de viangres per mètode submergit i caracterització morfològica dels dels bacteris acetics.


Informació