Universitat Rovira i Virgili

Consells Ensenyaments

Consells d'ensenyament

Els consells d'ensenyament assisteixen els responsables d'ensenyament en l'exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència i una representació dels estudiants, com a mínim d'un representant per curs actiu de cada ensenyament.

Els consells d'ensenyament són òrgans consultius presidits pel responsable d'ensenyament

Actualment està constituït pels següents consells d'ensenyament:

Comissions Acadèmiques

Són comissions de treball delegades dels consells d'ensenyament de la Facultat i de suport als responsables d'ensenyament. Actualment hi ha les següents comissions:

Són comissions de treball delegades dels consells d'ensenyament de la Facultat:

Nom Cognoms Departament/Ensenyament Càrrec
Montserrat Poblet Icart Responsable ensenyament enologia Presidenta
Gemma Beltrán Bioquímica i Biotecnologia  
Fernando  Zamora Bioquímica i Biotecnologia  
Miriam Lampreave Bioquímica i Biotecnologia  
Josep Cano CCMMBB  
Montse Mestres QAQO Secretaria
Francisco López Departament EQ  
    Estudiant Enologia  
    Estudiant Enologia  
Nom Cognoms Departament/Ensenyament Càrrec
Miquel Mulero Responsable Ensenyament Biotecnologia President
Ricardo Cordero Bioquímica i Biotecnologia  
Santiago García Vallvé Bioquímica i Biotecnologia  
M. Teresa Blay Bioquímica i Biotecnologia  
Javier Capilla CCMMBB  
Yolanda Díaz QAQO  
Josep M. Mateo Departament EQ  
Àngels Albors Asensi Estudiant Biotecnologia  
Sergi Anguela Vives Estudiant Biotecnologia  

Funcions:
- Vetllar per la coordinació de continguts
- Vetllar per les competències de l'ensenyament a diferents assignatures i implantació ECTS
- Coordinació a cada quadrimestre de tasques dels alumnes a diferents assignatures (parcials, treballs, etc)
- Qüestions de mobilitat, Erasmus,...
- Accès a 2n cicles, o a ensenyaments
- Premis extraordinaris
- Homologació títols estrangers

Comissió Coordinació del Grau d'Enologia

Aquesta és una comissió delegada del Consell d'Ensenyament d'Enologia. (Creada a la Junta de la Facultat, el 17 de desembre de 2015).

Nom Cognoms Departament/Ensenyament Càrrec
Montserrat Poblet Icart Responsable Ensenyament Enologia Presidenta
Joan Miquel Canals Bosch Bioquímica i Biotecnologia  
Olga Busto Busto Responsable Qualitat Docent  
Fernando Zamora Marín Bioquímica i Biotecnologia  
Nicolas Rozès Bioquímica i Biotecnologia  
Montse Nadal Roquet-Jalmar Bioquímica i Biotecnologia  
Francisco López Bonillo Departament EQ  
Gemma Beltran Casellas Bioquímica i Biotecnologia Secretària
Josep Francesc Cano Lira CCMMBB