Universitat Rovira i Virgili

Doble Grau d'Enginyeria informàtica i Biotecnologia

ALTRES ENSENYAMENTS

L'objectiu del doble grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia és formar professionals que siguin capaços d'analitzar, dissenyar i implementar solucions informàtiques als problemes que plantegen els processos biotecnològics.

►Informació curs 2018/19:

  • > El doble grau capacita per desenvolupar nous processos industrials fent servir éssers vius